ละคร ขุนศึก วันที่ 25 มิถุนายน 2555 :ตอนที่16

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 25 มิถุนายน 2555 :ตอนที่16

ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 25 มิถุนายน 2555 :ตอนที่16

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 25 มิ.ย.55 ตอน15 ขุนศึก ละครขุนศึก ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม /

สุมทุม บุญเกื้อ ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการแสดงโดย : อดุลย์ บุญบุตร ละครขุนศึก

ละคร ขุนศึก วันที่ 19 มิถุนายน 2555 :ตอนที่15

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 19 มิถุนายน 2555 :ตอนที่15

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ตอนที่15

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 19 มิ.ย.55 ตอน15 ขุนศึก ละครขุนศึก ละครช่อง3 ละครขุนศึก

บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม / สุมทุม บุญเกื้อ ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย

ดูละคร ขุนศึก วันที่ 18 มิถุนายน 2555 :ตอนที่14

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 18 มิถุนายน 2555 :ตอนที่14

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ตอนที่14

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 18 มิ.ย.55 ตอน13 ขุนศึก ละครขุนศึก ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม /

สุมทุม บุญเกื้อ ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการแสดงโดย : อดุลย์ บุญบุตร ละครขุนศึก

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 12 มิถุนายน 2555 :ตอนที่13

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 12 มิถุนายน 2555 :ตอนที่13

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ตอนที่13

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 12 มิ.ย.55 ตอน13 ขุนศึก ละครขุนศึก ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม /

สุมทุม บุญเกื้อ ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการแสดงโดย : อดุลย์ บุญบุตร ละครขุนศึก ผลิตโดย :

บริษัท ที.วี.ซีน จำกัด ละครขุนศึก ควบคุมการผลิตโดย : ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ ละครขุนศึก ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.25 น

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 11 มิถุนายน 2555 :ตอนที่12

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ตอนที่12

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ตอนที่12

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 11 มิ.ย.55 ตอน9 ขุนศึก ละครขุนศึก ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม /

สุมทุม บุญเกื้อ ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการแสดงโดย : อดุลย์ บุญบุตร ละครขุนศึก ผลิตโดย :

บริษัท ที.วี.ซีน จำกัด ละครขุนศึก ควบคุมการผลิตโดย : ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ ละครขุนศึก ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.25 น.

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 5 มิ.ย. 55 :ตอนที่11

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 5 มิถุนายน 2555 :ตอนที่11

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ตอนที่11

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 5 มิ.ย.55 ตอน9 ขุนศึก ละครขุนศึก ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม /

สุมทุม บุญเกื้อ ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการแสดงโดย : อดุลย์ บุญบุตร ละครขุนศึก ผลิตโดย :

บริษัท ที.วี.ซีน จำกัด ละครขุนศึก ควบคุมการผลิตโดย : ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ ละครขุนศึก ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.25 น.

ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่องย่อขุนศึก ณ ปี พ.ศ. ๒๑๒๗

ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 :ตอนที่9

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 :ตอนที่9

ละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ตอนที่9

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 29 พ.ค.55 ตอน9 ขุนศึก ละครขุนศึก ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม /

สุมทุม บุญเกื้อ ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการแสดงโดย : อดุลย์ บุญบุตร ละครขุนศึก ผลิตโดย :

บริษัท ที.วี.ซีน จำกัด ละครขุนศึก ควบคุมการผลิตโดย : ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ ละครขุนศึก ออกอากาศทุกวันจันทร์ –

อังคาร เวลา 20.25 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่องย่อขุนศึก