คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 29 ธันวาคม 2555

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 29 ธันวาคม 2555

คนค้นฅน

ดูรายการ คนค้นฅน วันที่ 29 ธันวาคม 2555

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี

คนค้นฅน วันที่ 15 กันยายน 2555

ดูรายการ คนค้นฅน วันที่ 15 กันยายน 2555

รายการ คนค้นฅน วันที่ 15 กันยายน 2555

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี

ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์ (ปัจจุบันออกอากาศในคืนวันอังคาร เวลา 22.50 น.) แขกรับเชิญ (ในรายการเรียกว่า “คนต้นเรื่อง”)

คนค้นฅน วันที่ 8 กันยายน 2555

ดูรายการ คนค้นฅน วันที่ 8 กันยายน 2555

รายการ คนค้นฅน วันที่ 8 กันยายน 2555

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี

คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 1 กันยายน 2555

ดูรายการ คนค้นฅน วันที่ 1 กันยายน 2555

รายการ คนค้นฅน วันที่ 1 กันยายน 2555

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี

ดูคนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 3 เมษายน 2555

คนค้นฅน 3 เม.ย. 55

คนค้นฅน รายการคนค้นฅน คนค้นฅน รายการคนค้นฅน

รายการคนค้นฅน รายการสารคดีชีวิต นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญ

รายการคนค้นฅน ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 22.50 น.

รายการคนค้นฅน ออกอากาศทางสถานี: ช่อง 9

รายการคนค้นฅน โดยผู้ผลิต บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

รายการคนค้นฅน

เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์  (ปัจจุบันออกอากาศในคืนวันอังคาร เวลา 22.50 น.) แขกรับเชิญ (ในรายการเรียกว่า “คนต้นเรื่อง”) ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดด้อยโอกาส และคนพิการ (มีอยู่เทปหนึ่ง ที่ออกอากาศเกี่ยวกับปู่เย็น)

ดู รายการคนค้นฅน 3 เมษายน 2555 Click !!