ดูจันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 2 เมษายน 2555

จันทร์พันดาว 2 เม.ย. 55

จันทร์พันดาว รายการจันทร์พันดาว จันทร์พันดาว รายการจันทร์พันดาว

รายการจันทร์พันดาว รายการวาไรตี้ทอล์กโชว์

รายการจันทร์พันดาว ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 22.45-23.45 น.

รายการจันทร์พันดาว ออกอากาศทางสถานี: ช่อง 7

รายการจันทร์พันดาว โดยผู้ผลิต บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

รายการจันทร์พันดาว

เป็นรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์รายการหนึ่งของเจเอสแอล ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 7 และเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นวันจันทร์ เวลา 23.00 – 24.00 น. เริ่ม 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 นี้เป็นต้นไป รายการจันทร์พันดาวจะขยับออกอากาศเร็วขึ้นเป็นทุกวันจันทร์ เวลา 22.45-23.45 น.เป็นต้นไปอนามัย

ดู รายการจันทร์พันดาว 2 เมษายน 2555 Click !!

ดูจันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 26 มีนาคม 2555

จันทร์พันดาว 26 มี.ค. 55

จันทร์พันดาว รายการจันทร์พันดาว จันทร์พันดาว รายการจันทร์พันดาว

รายการจันทร์พันดาว รายการวาไรตี้ทอล์กโชว์

รายการจันทร์พันดาว ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 22.45-23.45 น.

รายการจันทร์พันดาว ออกอากาศทางสถานี: ช่อง 7

รายการจันทร์พันดาว โดยผู้ผลิต บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

รายการจันทร์พันดาว

เป็นรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์รายการหนึ่งของเจเอสแอล ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 7 และเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นวันจันทร์ เวลา 23.00 – 24.00 น. เริ่ม 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 นี้เป็นต้นไป รายการจันทร์พันดาวจะขยับออกอากาศเร็วขึ้นเป็นทุกวันจันทร์ เวลา 22.45-23.45 น.เป็นต้นไปอนามัย

ดู รายการจันทร์พันดาว 26 มีนาคม 2555 Click !!

ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

ดู จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

รายการ จันทร์พันดาว  เป็น รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่เน้นการพูดคุยกันระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญอย่างเป็นกันเองในบรรยากาศสดใสเป็นธรรมชาติ โดยเนื้อหาสาระของการพูดคุยเป็นทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องครอบครัวและความรัก ตลอดจนเรื่องราวที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม

ติดตามชมได้ใน รายการ จันทร์พันดาว ทุกคืนวันจันทร์ 23.00 – 24.00 น. ทางช่อง 7 สี

ดูตัวอย่าง จันทร์พันดาว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554


++ ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 Click!!

ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

ดู จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

รายการ จันทร์พันดาว  เป็น รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่เน้นการพูดคุยกันระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญอย่างเป็นกันเองในบรรยากาศสดใสเป็นธรรมชาติ โดยเนื้อหาสาระของการพูดคุยเป็นทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องครอบครัวและความรัก ตลอดจนเรื่องราวที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม

ติดตามชมได้ใน รายการ จันทร์พันดาว ทุกคืนวันจันทร์ 23.00 – 24.00 น. ทางช่อง 7 สี

ดูตัวอย่าง จันทร์พันดาว วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554


++ ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 Click!!

ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

ดู จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

รายการ จันทร์พันดาว  เป็น รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่เน้นการพูดคุยกันระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญอย่างเป็นกันเองในบรรยากาศสดใสเป็นธรรมชาติ โดยเนื้อหาสาระของการพูดคุยเป็นทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องครอบครัวและความรัก ตลอดจนเรื่องราวที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม

ติดตามชมได้ใน รายการ จันทร์พันดาว ทุกคืนวันจันทร์ 23.00 – 24.00 น. ทางช่อง 7 สี

ดูตัวอย่าง จันทร์พันดาว วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554


++ ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 Click!!

ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

ดู จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

รายการ จันทร์พันดาว  เป็น รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่เน้นการพูดคุยกันระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญอย่างเป็นกันเองในบรรยากาศสดใสเป็นธรรมชาติ โดยเนื้อหาสาระของการพูดคุยเป็นทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องครอบครัวและความรัก ตลอดจนเรื่องราวที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม

ติดตามชมได้ใน รายการ จันทร์พันดาว ทุกคืนวันจันทร์ 23.00 – 24.00 น. ทางช่อง 7 สี

ดูตัวอย่าง จันทร์พันดาว วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554


++ ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 Click!!

ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 31 ตุลาคม 2554

ดู จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายการ จันทร์พันดาว  เป็น รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่เน้นการพูดคุยกันระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญอย่างเป็นกันเองในบรรยากาศสดใสเป็นธรรมชาติ โดยเนื้อหาสาระของการพูดคุยเป็นทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องครอบครัวและความรัก ตลอดจนเรื่องราวที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม

ติดตามชมได้ใน รายการ จันทร์พันดาว ทุกคืนวันจันทร์ 23.00 – 24.00 น. ทางช่อง 7 สี

ดูตัวอย่าง จันทร์พันดาว วันที่ 31 ตุลาคม 2554


++ ดูรายการ จันทร์พันดาว ย้อนหลัง วันที่ 31 ตุลาคม 2554 Click!!