ดู ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ดู ชิงนาง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ชิงนาง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

ดู ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

ละคร ชิงนาง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 13

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 13

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 13

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือน

ชิงนาง วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

ละคร ชิงนาง วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

ละคร ชิงนาง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 10

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 10

ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 10

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค)

ละคร ชิงนาง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9

ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค)