ละคร ชิงนาง วันที่ 17 กันยายน 2555 ตอนที่ 18

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 17 กันยายน 2555 ตอนที่ 18

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 17 กันยายน 2555 ตอนที่ 18

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)

ดู ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 11 กันยายน 2555 ตอนที่ 17

ดูละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 11 กันยายน 2555 ตอนที่ 17

ละคร ชิงนาง ย้อนหลัง วันที่ 11 กันยายน 2555 ตอนที่ 17

เรื่องย่อชิงนาง วงเดือน (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) เป็นเด็กกำพร้าที่ นายแพทย์อนุต (ตฤณ เศรษฐโชค) อุปการะ เพราะพ่อ-แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งที่ ศรีเรือน (พิศมัย วิไลศักดิ์) แม่ของเขาคัดค้าน เพราะคำทำนายว่าวงเดือนนำความวิบัติมาสู่ ครอบครัวแสนสมุทร อนุตกับ ศรีดารา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์)