ดูละคร เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 16 ย้อนหลัง วันที่ 19 ตุลาคม 2554

ดู เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 16 ย้อนหลัง วันที่ 19 ตุลาคม 2554

เรื่องย่อละคร เสือสั่งฟ้า เมื่อโจรครองเมือง กฎหมายพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งไสยเวทย์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลับมีผู้บังเกิดเกล้าเป็นเสือร้ายที่ทางการหมายหัว จึงมีเพียงลิขิตแห่งฟ้าที่จะชี้ชะตาชีวิต

เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ใน ละคร เสือสั่งฟ้า ทุกคืน วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.25 น.

ดูคลิปตัวอย่าง เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 16 วันที่ 19 ตุลาคม 2554

++ ดูละคร เสือสั่งฟ้า ย้อนหลัง ตอนที่ 16 วันที่ 19 ตุลาคม 2554 Click!!

 +++เพลง เสือสั่งฟ้า – เอก รังสิโรจน์ MV เพลงประกอบละคร เสือสั่งฟ้า Click!!!

ดูละคร เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 13 ย้อนหลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2554

ดู เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 13 ย้อนหลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2554

เรื่องย่อละคร เสือสั่งฟ้า เมื่อโจรครองเมือง กฎหมายพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งไสยเวทย์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลับมีผู้บังเกิดเกล้าเป็นเสือร้ายที่ทางการหมายหัว จึงมีเพียงลิขิตแห่งฟ้าที่จะชี้ชะตาชีวิต

เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ใน ละคร เสือสั่งฟ้า ทุกคืน วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.25 น.

ดูคลิปตัวอย่าง เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 13 วันที่ 6 ตุลาคม 2554

++ ดูละคร เสือสั่งฟ้า ย้อนหลัง ตอนที่ 13 วันที่ 6 ตุลาคม 2554 Click!!

 

 +++เพลง เสือสั่งฟ้า – เอก รังสิโรจน์ MV เพลงประกอบละคร เสือสั่งฟ้า Click!!!

ดูละคร เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 11 ย้อนหลัง วันที่ 29 กันยายน 2554

ดู เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 11 ย้อนหลัง วันที่ 29 กันยายน 2554

 

เรื่องย่อละคร เสือสั่งฟ้า เมื่อโจรครองเมือง กฎหมายพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งไสยเวทย์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลับมีผู้บังเกิดเกล้าเป็นเสือร้ายที่ทางการหมายหัว จึงมีเพียงลิขิตแห่งฟ้าที่จะชี้ชะตาชีวิต

เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ใน ละคร เสือสั่งฟ้า ทุกคืน วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.25 น.

ดูคลิปตัวอย่าง เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 11 วันที่ 29 กันยายน 2554

++ ดูละคร เสือสั่งฟ้า ย้อนหลัง ตอนที่ 11 วันที่ 29 กันยายน 2554 Click!!

 

 +++เพลง เสือสั่งฟ้า – เอก รังสิโรจน์ MV เพลงประกอบละคร เสือสั่งฟ้า Click!!!

ดูละคร เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 10 ย้อนหลัง วันที่ 28 กันยายน 2554

ดู เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 10 ย้อนหลัง วันที่ 28 กันยายน 2554

เรื่องย่อละคร เสือสั่งฟ้า เมื่อโจรครองเมือง กฎหมายพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งไสยเวทย์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลับมีผู้บังเกิดเกล้าเป็นเสือร้ายที่ทางการหมายหัว จึงมีเพียงลิขิตแห่งฟ้าที่จะชี้ชะตาชีวิต

เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ใน ละคร เสือสั่งฟ้า ทุกคืน วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.25 น.

ดูคลิปตัวอย่าง เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 10 วันที่ 28 กันยายน 2554

++ ดูละคร เสือสั่งฟ้า ย้อนหลัง ตอนที่ 10 วันที่ 28 กันยายน 2554 Click!!

 +++เพลง เสือสั่งฟ้า – เอก รังสิโรจน์ MV เพลงประกอบละคร เสือสั่งฟ้า Click!!!

ดูละคร เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 9 ย้อนหลัง วันที่ 22 กันยายน 2554

ดู เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 9 ย้อนหลัง วันที่ 22 กันยายน 2554

 

เรื่องย่อละคร เสือสั่งฟ้า เมื่อโจรครองเมือง กฎหมายพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งไสยเวทย์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลับมีผู้บังเกิดเกล้าเป็นเสือร้ายที่ทางการหมายหัว จึงมีเพียงลิขิตแห่งฟ้าที่จะชี้ชะตาชีวิต

เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ใน ละคร เสือสั่งฟ้า ทุกคืน วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.25 น.

ดูคลิปตัวอย่าง เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 9 วันที่ 22 กันยายน 2554

++ ดูละคร เสือสั่งฟ้า ย้อนหลัง ตอนที่ 9 วันที่ 22 กันยายน 2554 Click!!

 +++เพลง เสือสั่งฟ้า – เอก รังสิโรจน์ MV เพลงประกอบละคร เสือสั่งฟ้า Click!!!

ดูละคร เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 8 ย้อนหลัง วันที่ 21 กันยายน 2554

ดู เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 8 ย้อนหลัง วันที่ 21 กันยายน 2554

เรื่องย่อละคร เสือสั่งฟ้า เมื่อโจรครองเมือง กฎหมายพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งไสยเวทย์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลับมีผู้บังเกิดเกล้าเป็นเสือร้ายที่ทางการหมายหัว จึงมีเพียงลิขิตแห่งฟ้าที่จะชี้ชะตาชีวิต

เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ใน ละคร เสือสั่งฟ้า ทุกคืน วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.25 น.

ดูคลิปตัวอย่าง เสือสั่งฟ้า ตอนที่ 8 วันที่ 21 กันยายน 2554

++ ดูละคร เสือสั่งฟ้า ย้อนหลัง ตอนที่ 8 วันที่ 21 กันยายน 2554 Click!!

 +++เพลง เสือสั่งฟ้า – เอก รังสิโรจน์ MV เพลงประกอบละคร เสือสั่งฟ้า Click!!!