ละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 12

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 12

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 12

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร

เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ

ละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 11

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 11

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 11

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร

เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนบ้าง หลังจากที่น้อง ๆ

ละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 5กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 9

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 5กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 9

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 5กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 9

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนบ้าง หลังจากที่น้อง ๆ

ละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 8

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 8

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 8

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ)

เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 6

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 6

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 6

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ

ละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนบ้าง หลังจากที่น้อง ๆ