ละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 5กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 9

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 5กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 9

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 5กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 9

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนบ้าง หลังจากที่น้อง ๆ

ละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 8

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 8

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 8

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ)

เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 6

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 6

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 6

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ

ละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนบ้าง หลังจากที่น้อง ๆ