นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555 ตอนที่ 27

ละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555 ตอนที่ 27

นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555 ตอนที่ 27

รื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล) ปกคลุมบ้านไม้งาม ผู้ใหญ่ทอง (สันติสุข พรหมศิริ) จึงคิดขัดขวางจนเป็นเหตุให้ครอบครัวถูกสังหารหมู่ บัว ลูกสาวกับ แก้ว (อรจิรา แหลมวิไล) เด็กหญิงรับใช้หนีรอดมาได้ แต่ทั้งคู่ก็พลัดพรากกันระหว่างถูกตามล่า

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 25

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 25

ละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 25

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล) ปกคลุมบ้านไม้งาม ผู้ใหญ่ทอง (สันติสุข พรหมศิริ) จึงคิดขัดขวางจนเป็นเหตุให้ครอบครัวถูกสังหารหมู่ บัว ลูกสาวกับ แก้ว (อรจิรา แหลมวิไล) เด็กหญิงรับใช้หนีรอดมาได้ แต่ทั้งคู่ก็พลัดพรากกันระหว่างถูกตามล่า แก้วถูกกลุ่มโจรสามเศียร เสือพราย (มานพ อัศวเทพ), เสือเทพ (ดามพ์ ดัสกร)

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 25

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 25

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 3 กันยายน 2555 ตอนที่ 25

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล) ปกคลุมบ้านไม้งาม ผู้ใหญ่ทอง (สันติสุข พรหมศิริ) จึงคิดขัดขวางจนเป็นเหตุให้ครอบครัวถูกสังหารหมู่ บัว ลูกสาวกับ แก้ว (อรจิรา แหลมวิไล) เด็กหญิงรับใช้หนีรอดมาได้ แต่ทั้งคู่ก็พลัดพรากกันระหว่างถูกตามล่า แก้วถูกกลุ่มโจรสามเศียร เสือพราย (มานพ อัศวเทพ), เสือเทพ (ดามพ์ ดัสกร)

ละคร นางสิงห์สะบัดช่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 24

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 24

นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 24

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล) ปกคลุมบ้านไม้งาม ผู้ใหญ่ทอง (สันติสุข พรหมศิริ)

นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 22

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 22

ละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 22

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล) ปกคลุมบ้านไม้งาม ผู้ใหญ่ทอง (สันติสุข พรหมศิริ) จึงคิดขัดขวางจนเป็นเหตุให้ครอบครัวถูกสังหารหมู่

ละคร นางสิงห์สะบัดช่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 18

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 18

นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 18

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล) ปกคลุมบ้านไม้งาม ผู้ใหญ่ทอง (สันติสุข พรหมศิริ)

ละคร นางสิงห์สะบัดช่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 17

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 17

นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 17

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล)