นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 22

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 22

ละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 22

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล) ปกคลุมบ้านไม้งาม ผู้ใหญ่ทอง (สันติสุข พรหมศิริ) จึงคิดขัดขวางจนเป็นเหตุให้ครอบครัวถูกสังหารหมู่