ดูรายการ บันทึกกรรม วันที่ 29 กันยายน 2555

ดูรายการ บันทึกกรรม ย้อนหลัง วันที่ 29 กันยายน 2555

รายการ บันทึกกรรม ย้อนหลัง วันที่ 29 กันยายน 2555

บันทึกกรรม, ดูบันทึกกรรม, ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง, ดูบันทึกกรรมอัพเดท, ดูบันทึกกรรมตอนล่าสุด, ดูบันทึกกรรมย้อนหลังทุกตอน, ดูบันทึกกรรมตอนแรก, บันทึกกรรมย้อนหลัง, บันทึกกรรมอัพเดท, บันทึกกรรมตอนล่าสุด, บันทึกกรรมย้อนหลังทุกตอน, ดูบันทึกกรรมออนไลน์,

บันทึกกรรม กรรม คือ การกระทำที่เกิดจาก กาย (กายกรรม) วาจา (วจีกรรม) และ จิตใจ (มโนกรรม) ทั้งที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมได้รับผลตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่เร็วก็ช้า เวลาใดเวลาหนึ่ง

ดังนั้นหลักการตามพระพุทธศาสนาจึงกล่าได้ว่า ผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี และผู้กระทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลตอบแทนในทิศทางเช่นเดียวกัน

บันทึกกรรม29/09/55 ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 14.30 – 15.30 น.

ดูบันทึกกรรม ย้อนหลัง วันที่ 31 มีนาคม 2555

บันทึกกรรม 31 มี.ค. 55

บันทึกกรรม ละครบันทึกกรรม บันทึกกรรม ละครบันทึกกรรม

รายการบันทึกกรรม ละครสั้น ละครชีวิต ที่มีคติเตือนใจ ถึงผลของกรรมดีกรรมชั่ว

รายการบันทึกกรรม ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.15-17.00 น.

รายการบันทึกกรรม ออกอากาศทางสถานี: ช่อง 3

รายการบันทึกกรรม กำกับการแสดงโดย : ทรงยศ สุขมากอนันต์, ภาคภูมิ วงศ์จินดา, ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล, ราจิต แสงชูโต

รายการบันทึกกรรม โดยผู้ผลิต Minds @ Work

เรื่องย่อบันทึกกรรม

   

เป็นละครสั้น ละครชีวิต ที่มีคติเตือนใจ ถึงผลของกรรมดีกรรมชั่ว เกิดจากผลของผู้กระทำ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าปฎิเสธได้ กรรม คือ การกระทำที่เกิดจาก กาย (กายกรรม) วาจา (วจีกรรม) และ จิตใจ (มโนกรรม) ทั้งที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมได้รับผลตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่เร็วก็ช้า เวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้นหลักการตามพระพุทธศาสนาจึงกล่าได้ว่า ผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี และผู้กระทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลตอบแทนในทิศทางเช่นเดียวกัน

ดู บันทึกกรรม 31 มีนาคม 2555  Click !!