ละคร ปิ่นอนงค์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 17

ดูละคร ปิ่นอนงค์ ย้อนหลัง วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 17

ปิ่นอนงค์ ย้อนหลัง วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 17

เรื่องย่อปิ่นอนงค์

ปิ่นอนงค์ เป็นเพียงลูกสาวของนางอุ่นเรือนแม่บ้านของคุณนายครองสุข

ผู้ได้ขนานนามจากชาวบ้านละแวกนั้นว่าเป็นแม่มดร้ายแห่งไร่ไพศาล เพราะคุณนายมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบค่าแรง

ละคร ปิ่นอนงค์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 15

ดูละคร ปิ่นอนงค์ ย้อนหลัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 15

ปิ่นอนงค์ ย้อนหลัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 15

เรื่องย่อปิ่นอนงค์

ปิ่นอนงค์ เป็นเพียงลูกสาวของนางอุ่นเรือนแม่บ้านของคุณนายครองสุข ผู้ได้ขนานนามจากชาวบ้านละแวกนั้นว่าเป็นแม่มดร้ายแห่งไร่ไพศาล

เพราะคุณนายมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบค่าแรง เห็นแก่ตัว และร้ายกาจกับคนงาน