ดูละคร พริกกับเกลือ วันที่ 16 กันยายน 2555 ตอนที่ 19 (ตอนอวสาน)

ดูละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 16 กันยายน 2555 ตอนที่ 19 (ตอนอวสาน)

ละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 16 กันยายน 2555 ตอนที่ 19 (ตอนอวสาน)

เรื่องย่อละครพริกกับเกลือ

ที่โรงแรมหรูแห่งนั้น มีงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของบริษัท “Modern Car” บริษัทนำเข้ารถหรูจากยุโรปของ เจตนา (ทูน หิรัญทรัพย์) และ วันดี (กชกร นิมากรณ์) สองสามีภรรยาที่กำลังมีเรื่องระหองระแหง เพราะวันดีไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของเจตนากับ รัตนา (สินิทรา บุญยศักดิ์) เลขาสาวใหญ่ของเจตนา

ละคร พริกกับเกลือ วันที่ 15 กันยายน 2555 ตอนที่ 18

ดูละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 15 กันยายน 2555 ตอนที่ 18

ละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 15 กันยายน 2555 ตอนที่ 18

เรื่องย่อละครพริกกับเกลือ
ที่โรงแรมหรูแห่งนั้น มีงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของบริษัท “Modern Car” บริษัทนำเข้ารถหรูจากยุโรปของ เจตนา (ทูน หิรัญทรัพย์) และ วันดี (กชกร นิมากรณ์) สองสามีภรรยาที่กำลังมีเรื่องระหองระแหง เพราะวันดีไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของเจตนากับ รัตนา (สินิทรา บุญยศักดิ์) เลขาสาวใหญ่ของเจตนา

ดู พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 14 กันยายน 2555 ตอนที่ 17

ดูละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 14 กันยายน 2555 ตอนที่ 17

ละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 14 กันยายน 2555 ตอนที่ 17

เรื่องย่อละครพริกกับเกลือ
ที่โรงแรมหรูแห่งนั้น มีงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของบริษัท “Modern Car” บริษัทนำเข้ารถหรูจากยุโรปของ เจตนา (ทูน หิรัญทรัพย์) และ วันดี (กชกร นิมากรณ์) สองสามีภรรยาที่กำลังมีเรื่องระหองระแหง เพราะวันดีไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของเจตนากับ รัตนา (สินิทรา บุญยศักดิ์) เลขาสาวใหญ่ของเจตนา

ดูละคร พริกกับเกลือ วันที่ 9 กันยายน 2555 ตอนที่ 16

ดูละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 9 กันยายน 2555 ตอนที่ 16

ละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 9 กันยายน 2555 ตอนที่ 16

เรื่องย่อละครพริกกับเกลือ
ที่โรงแรมหรูแห่งนั้น มีงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของบริษัท “Modern Car” บริษัทนำเข้ารถหรูจากยุโรปของ เจตนา (ทูน หิรัญทรัพย์) และ วันดี (กชกร นิมากรณ์) สองสามีภรรยาที่กำลังมีเรื่องระหองระแหง เพราะวันดีไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของเจตนากับ รัตนา (สินิทรา บุญยศักดิ์) เลขาสาวใหญ่ของเจตนา

ดู พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 8 กันยายน 2555 ตอนที่ 15

ดูละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 8 กันยายน 2555 ตอนที่ 15

ละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 8 กันยายน 2555 ตอนที่ 15

เรื่องย่อละครพริกกับเกลือ
ที่โรงแรมหรูแห่งนั้น มีงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของบริษัท “Modern Car” บริษัทนำเข้ารถหรูจากยุโรปของ เจตนา (ทูน หิรัญทรัพย์) และ วันดี (กชกร นิมากรณ์) สองสามีภรรยาที่กำลังมีเรื่องระหองระแหง เพราะวันดีไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของเจตนากับ รัตนา (สินิทรา บุญยศักดิ์) เลขาสาวใหญ่ของเจตนา

ดูละคร พริกกับเกลือ วันที่ 7 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ดูละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 7 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

ละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 7 กันยายน 2555 ตอนที่ 14

เรื่องย่อละครพริกกับเกลือ
ที่โรงแรมหรูแห่งนั้น มีงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของบริษัท “Modern Car” บริษัทนำเข้ารถหรูจากยุโรปของ เจตนา (ทูน หิรัญทรัพย์) และ วันดี (กชกร นิมากรณ์) สองสามีภรรยาที่กำลังมีเรื่องระหองระแหง เพราะวันดีไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของเจตนากับ รัตนา (สินิทรา บุญยศักดิ์) เลขาสาวใหญ่ของเจตนา

ดูละคร พริกกับเกลือ วันที่ 2 กันยายน 2555 ตอนที่ 13

ดูละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 2 กันยายน 2555 ตอนที่ 13

ละคร พริกกับเกลือ ย้อนหลัง วันที่ 2 กันยายน 2555 ตอนที่ 13

เรื่องย่อละครพริกกับเกลือ
ที่โรงแรมหรูแห่งนั้น มีงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของบริษัท “Modern Car” บริษัทนำเข้ารถหรูจากยุโรปของ เจตนา (ทูน หิรัญทรัพย์) และ วันดี (กชกร นิมากรณ์) สองสามีภรรยาที่กำลังมีเรื่องระหองระแหง