สื่อรักสัมผัสหัวใจ 14 กันยายน 2555 ตอนที่ 6

ดูละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 14 กันยายน 2555 ตอนที่ 6

ละคร สื่อรักสัมผัสหัวใจ 14 กันยายน 2555 ตอนที่ 6

เรื่องย่อสื่อรักสัมผัสหัวใจ
สัมผัสที่หก…ไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากจะมีก็มีได้ มันคือพรสวรรค์ที่จัดสรรมาสู่บุคคลที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้น แม้เราจะไม่ต้องการ และพยายามปฏิเสธมันสักเท่าใด ก็ไม่สามารถจะหนีพ้น …มันมา…พร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่?