ดูละคร เจ้าแม่จำเป็น วันที่ 1 มกราคม 2556

ดูละคร เจ้าแม่จำเป็น ย้อนหลัง วันที่ 1 มกราคม 2556

เจ้าแม่จำเป็น

ละคร เจ้าแม่จำเป็น  วันที่ 1 มกราคม 2556

ออกอากาศ : ทุกวัน จันทร์ – พฤหัส เวลา 20.25 น. ทางช่อง 5

(ออกอากาศวันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 2555 เป็นตอนแรก)

บทประพันธ์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล
บทละครโทรทัศน์ : กัลยาณมิตร
กำกับการแสดง : กิตติ บุญสกุลศักดิ์
อำนวยการผลิต : นิพนธ์ ผิวเณร, ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ผลิตโดย: บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด

ณ สำนักเจ้าแม่มหาลาภโพธิ์ทอง เป็นที่ตั้งของสำนักร่างทรงที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชาวบ้าน ร่างทรงคือ กะละแม (ยิปซี คีรติ) เด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับ โต๊ด (เกรียงไกร อุณหนันท์ ) พ่อของ ติ่ง (ฟรอยด์ ณัฎฐพงศ์) และ ตุ้งแช่ (เฟม ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์) แม้ว่าลึกๆ กะละแมจะไม่อยากทำอาชีพหลอกลวงชาวบ้าน แต่เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ….

ดูละคร เจ้าแม่จำเป็น วันที่ 28 ธันวาคม 2555

ดูละคร เจ้าแม่จำเป็น ย้อนหลัง วันที่ 28 ธันวาคม 2555

เจ้าแม่จำเป็น

ละคร เจ้าแม่จำเป็น ย้อนหลัง วันที่ 28 ธันวาคม 2555

บทประพันธ์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล
บทละครโทรทัศน์ : กัลยาณมิตร
กำกับการแสดง : กิตติ บุญสกุลศักดิ์
อำนวยการผลิต : นิพนธ์ ผิวเณร, ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ผลิตโดย: บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด

ณ สำนักเจ้าแม่มหาลาภโพธิ์ทอง เป็นที่ตั้งของสำนักร่างทรงที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชาวบ้าน ร่างทรงคือ กะละแม (ยิปซี คีรติ) เด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับ โต๊ด (เกรียงไกร อุณหนันท์ ) พ่อของ ติ่ง (ฟรอยด์ ณัฎฐพงศ์) และ ตุ้งแช่ (เฟม ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์)

เจ้าแม่จำเป็น ย้อนหลัง วันที่ 26 ธันวาคม 2555

ดูละคร เจ้าแม่จำเป็น ย้อนหลัง วันที่ 27 ธันวาคม 2555

เจ้าแม่จำเป็น

ละคร เจ้าแม่จำเป็น ย้อนหลัง วันที่ 27 ธันวาคม 2555

บทประพันธ์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล
บทละครโทรทัศน์ : กัลยาณมิตร
กำกับการแสดง : กิตติ บุญสกุลศักดิ์
อำนวยการผลิต : นิพนธ์ ผิวเณร, ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ผลิตโดย: บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด

ณ สำนักเจ้าแม่มหาลาภโพธิ์ทอง เป็นที่ตั้งของสำนักร่างทรงที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชาวบ้าน ร่างทรงคือ กะละแม (ยิปซี คีรติ) เด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับ โต๊ด (เกรียงไกร อุณหนันท์ ) พ่อของ ติ่ง (ฟรอยด์ ณัฎฐพงศ์) และ ตุ้งแช่ (เฟม ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์)